Metsatervenduse OÜ

Metsatervenduse OÜ on 1997. aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev ettevõte.

Meie põhitegevuseks on soetatud maade ja metsade väärtustamine ning heaperemehelik ja jätkusuutlik majandamine. Metsa- ja põllumaid omame üle kogu vabariigi.

Ettevõtte eesmärgiks on majandada metsi loodussäästlike ja maaelu säilimise põhimõtete järgi, et säilitada mets kui looduskeskkond, aga ka kui töö- ja elukoht tulevastele põlvedele. Meil puuduvad palgal olevad raiemehed, kallis metsatehnika ja metsatööstus. Meie raietegevuse läbiviimisel on peamiseks kriteeriumiks vajadus tõsta metsade tootlikkust, seejuures järgides  nelja aspekti – majanduslikku, sotsiaalset, ökoloogilist ja kultuurilist.

Me investeerime jätkuvalt kogu tulu tagasi metsa- ja põllumaasse läbi uute investeeringute, maaparanduse, teede ehituse, metsade hoolduse ja uuenduse. Kanname suurt ühiskondlikku koormust seoses looduskaitsega ja liikide elupaikade parendamisega. Meil lasub väga suur vastutus nii kogu Eesti maarahva säilimise kui ka looduskeskkonna säilitamise ees!

Metsatervenduse OÜ omab PEFC/19-22-01/1 metsamajandamise sertifikaati ning omab ka WILDLIFE ESTATES LABEL tunnustus märgist.

 

Kuulume metsaühistusse Ühinenud Metsaomanikud MTÜ, läbi selle Eesti Erametsaliitu, Eesti Maaparandajate Seltsi ja erinevatesse Maaparandusühistutesse.

Meie koostööpartneriteks on Eesti Erametsaliit, TÜ Eesti Puidumüügikeskus, Erametsakeskus, Riigimetsa Majandamisekeskus jt.